Ile powinien zarabiać najemca?

Idealnie byłoby, gdyby dochody najemcy po uwzględnieniu czynszu i opłat licznikowych pozostawiały w jego kieszeni wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie dzieci, samochodu, jedzenia, leczenia, nieplanowanych wydatków, a nawet na oszczędności. Możesz obliczyć, jaką wysokość dochodów powinien uzyskiwać najemca aby zapewnił ci bezpieczeństwo terminowych wpłat czynszu.

Zasada 30%

Popularnym standardem planowania kosztów najmu mieszkania jest zasada 30%, która mówi, że na wynajem powinno się przeznaczyć nie więcej niż 30% swojego miesięcznego dochodu przed opodatkowaniem (dochód brutto). Jest ona prostą wskazówką, którą najemcy powinni się kierować. Ale muszą także brać pod uwagę inne wydatki i czynniki. Na przykład, jeśli najemca ma kredyt do spłacenia lub liczną rodzinę pod opieką powinien rozważyć poszukiwanie mieszkania z czynszem, który jest mniejszy niż 30% jego miesięcznego dochodu. Dzięki temu mógłby przeznaczyć część swojego budżetu na te dodatkowe wydatki.

Czy można wydawać ponad 30% dochodów na czynsz?

Jeśli najemca będzie musiał wydać ponad 30% miesięcznych dochodów na czynsz, zostanie mu mniej pieniędzy na podstawowe zakupy. To z pewnością utrudni mu oszczędzanie. Może także spowodować, że będzie musiał negocjować z tobą termin zapłaty a w najbardziej skrajnym przypadku zmusi go do zawieszenia płatności. W trochę bardziej pozytywnym scenariuszu najemca będzie musiał zrezygnować z wynajmu aby przenieść się do tańszego mieszkania. Dla ciebie będzie to oznaczało potrzebę znalezienia kolejnego najemcy. Upewnij się, że miesięczny czynsz i opłaty licznikowe nie przeszkodzą najemcy w spłacie ewentualnego zadłużenia, utrzymaniu członków rodziny czy nakładów na inwestycję w budowę własnego domu.

Jeśli 30% u najemcy nie działa?

Zasady 30% nie zawsze da się dopasować do budżetu każdego najemcy. Ustalając, jakie koszty miesięczne będzie w stanie ponosić, możesz rozważyć kilka innych możliwości przed powiedzeniem „nie”.

Zasada 50+30+20

Zasada 50+30+20 to również popularna metoda, którą należy się kierować przy określaniu kosztów miesięcznego budżetu. Reguła ta oznacza, że powinno się przeznaczyć 50% swojego miesięcznego dochodu na podstawowe wydatki, takie jak czynsz, stałe rachunki i żywność, 30% na zakupy takie jak rozrywka i przyjemności oraz 20% na poczet oszczędności. Jeśli czynsz zabiera ponad 30% czyjegoś dochodu brutto, być może stara się utrzymać czynsz łącznie z rachunkami na poziomie poniżej 50% ograniczając swoje miesięczne rachunki. Ograniczenie korzystania z samochodu jest możliwe gdy do miejsca pracy najemca ma blisko lub może dotrzeć publicznym transportem.

Zalecenie 30% jest najlepszą praktyką, ale może nie być dokładne i zależy w dużej mierze od dochodów najemcy i wysokości czynszu mieszkania. Używając standardu 30%, możesz lepiej zrozumieć, czy twój potencjalny najemca nie bierze na siebie zbyt dużego ciężaru miesięcznych kosztów, czyli czy może sobie na nie pozwolić.

Dodaj komentarz